0918389957

AN TOÀN ĐIỆN

30/10/2023

- Đường dẫn vào lớp học trực tuyến: https://classroom.google.com/c/NjM1Mjk5Nzg3NjA1?cjc=u2lfosy

(hoặc mã lớp: u2lfosy )

- Lớp CDN DCN23A & CDN DTCN23A

1. Khái niệm chung

1.1 Hiện tượng điện giật, các dạng chạm điện

- Bài học video:

- Bài nộp tóm tắt: Bài tập tóm tắt Tuần 1.10/10

- Bài tập kiểm tra: Click làm bài tập tại đây!

1.2 Xử lý khi có tai nạn điện

- Bài học video:

- Bài nộp tóm tắt: Nộp bài tóm tắt phần 2. Click

- Bài tập kiểm tra:

1.3 Xử lý khi có tai nạn điện

- Bài học video:

- Bài nộp tóm tắt: Click nộp tóm tắt phần 3

- Bài tập kiểm tra:


1.4 Điện trở người

- Bài học video:

- Bài nộp tóm tắt: Nộp tóm tắt phần 4

- Bài tập kiểm tra:

1.5 Dòng điện tản trong đất

- Bài học video:

- Nộp tóm tắt: Link nộp tóm tắt Click!

-Bài tập kiểm tra:

1.6 Hai tay chạm vào 2 cực của mạng điện

- Bài học video:

- Nộp tóm tắt: Link nộp tóm tắt phần 6. Click!

-Bài tập kiểm tra:

1.7 Hai tay chạm vào dây trung tính có giật không?

- Bài học video:

- Nộp tóm tắt: Tóm tắt phần 7

-Bài tập kiểm tra:

1.8 Chạm trực tiếp vào mạng 3 pha

- Bài học video:

- Nộp tóm tắt: Click!

- Bài tập

thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH NHẤT NGHỆ TINH

Địa chỉ : 71 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP HCM

Điện thoại : 0918389957

Email : nhatnghetinh.edu.vn@gmail.com

map

1
Bạn cần hỗ trợ?