0918389957

TT ĐIỀU KHIỂN ĐCN

1. Chuẩn bị (Môn học TT ĐKĐCN - Lớp CĐN ĐCN19E)

- Thực hiện đăng ký nhóm ở link này! 

Chú ý: mổi nhóm tối đa 5 bạn, và tối thiểu phải có 1 laptop hoặc 1 máy tính bàn trong nhóm.

- Cài đặt phần mềm LTSPICE tại đây

-  Phần mềm Orcad (Vẽ mạch in) Click!

2. Bài học

2.1 Giới thiệu môn học:

- Bài tập: Tóm tắt Phần 1. Click!

- Bài Tập kiểm tra Phần 1. Click! (Cập nhật 11:45, 25/09/2021)


2.2 Chỉnh Lưu không điều khiển:

   2.2.1 Chỉnh lưu bán kỳ:

- Bài tập tóm tắt: Tóm tắt  bài học hỉnh lưu bán kỳ. Click

- Bài tập kiểm tra:

- Mô phỏng mạch chỉnh lưu bán kỳ:

- Bài tập tóm tắt: Tóm tắt bài học mô phỏng với LTspice. Click!

- Bài tập kiểm tra:

2.2.2. Học trên lớp:

- Nộp bài tập trên lớp: Vẽ hình sine theo yêu cầu. Click

- Bài tập 2:

Nộp bài tập số 2: Click


   2.2.3 Chỉnh lưu toàn kỳ:

- Bài giảng số 1:

     Bài tóm tắt: Link dưới video 2

     Bài tập trắc nghiệm:

- Bài giảng số 2:

     Bài tóm tắt: Tóm tắt phần 2 - 3. click

     Bài tập trắc nghiệm:


- Bài giảng số 3:

     Bài tóm tắt: Tóm tắt video mô phỏng LTspice

     Bài tập trắc nghiệm:

2.2.4 Khối mạch nguồn trên board mạch điện tử:

- Bài giảng số 1:

   + Bài tập tóm tắt video Board mạch ML phần 1

   + Bài tập kiểm tra:

- Bài giảng số 2:

  + Bài tập tóm tắt video Board mạch ML phần 2

   + Bài tập kiểm tra:

- Bài giảng số 3: Phương pháp dò tìm các đầu dây trong lắp đặt điện và board mạch:

+ Nộp bài tóm tắt video: Click!

+ Bài tập

   + Bài tập kiểm tra:

   2.2.5 Chỉnh lưu 3 pha

2.3 Chỉnh Lưu có điều khiển:

Tải thư viện mô phỏng SCR: Click

   2.3.1 Chỉnh lưu 1 pha:

+ Nộp bài tóm tắt video: Click!

+ Bài tập

   + Bài tập kiểm tra:

   2.3.1 Chỉnh lưu 3 pha:

  + Bài tập

   + Bài tập kiểm tra:


thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH NHẤT NGHỆ TINH

Địa chỉ : 71 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP HCM

Điện thoại : 0918389957

Email : nhatnghetinh.edu.vn@gmail.com

map

1
Bạn cần hỗ trợ?